Historie společnosti

Historie firmy se začala psát 16. srpna 1972, kdy byla podepsána Smlouva o zřízení Agrochemického podniku společného zemědělského podniku pro specializované služby v rostlinné výrobě se sídlem ve Vyškově. Tuto smlouvu podepsalo celkem 62 JZD a 3 státní statky.
Umístění podniku ve Slavkově byla zvoleno pro výhodnou možnost zbudování drážní vlečky. Generálním dodavatelem byl ZDSP Bučovice. Výstavba byla zahájena v roce 1973 a ukončena v roce 1976.
Podnik podnikal od počátku činnosti v oborech výživa a ochrana rostlin. Zajišťoval dodávky hnojiv, pesticidů a jejich aplikaci včetně rozmetání statkových hnojiv. V průběhu sedmdesátých let byly zahájeny práce na výrobní lince vícesložkových kapalných hnojiv. Dva podniky v celé republice - ACHP Slavkov spolu s ACHP Mstětice - byly vybrány k realizaci tohoto záměru. Studii vypracoval Výzkumný ústav anorganické chemie Ústí nad Labem, autorem myšlenky byl Dr. Pavel Škopík. S výstavbou výrobny kapalných hnojiv bylo započato v roce 1978.
V osmdesátých letech byla postavena polní letiště v k.ú. Medlovice, Chvalkovice, Rousínov, Brankovice, Nížkovice, Rašovice a Bošovice. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let bylo postaveno středisko v Hošticích. S využíváním tamních skladovacích prostor se začalo až v roce 2000.

V devadesátých letech došlo k zastavení činnosti v oboru ochrany rostlin a ke snížení objemu zobchodovaných hnojiv na polovinu předchozí úrovně. V letech 1997 a 2000 byla provedena celková rekonstrukce výrobny kapalných hnojiv a opláštění budovy.
V průběhu uplynulých let provozoval podnik zemědělskou oblastní laboratoř, středisko výživy zvířat, dispečerské pracoviště zemědělské dopravy. Probíhalo také řízení výživy a ochrany rostlin přes kooperační seskupení v okrese. Tyto činnosti dnes nezajišťujeme. Původní název Agrochemický podnik - společný zemědělský podnik pro specializované služby v rostlinné výrobě se sídlem ve Vyškově doznal v letech 1988 a 1989 drobné změny v názvu na Agrochemický podnik, společný podnik Vyškov se sídlem ve Slavkově. V roce 1991 potom na Agropodnik, společný podnik Vyškov ve Slavkově u Brna. V rámci transformace bylo dnem 31.3.1993 vytvořeno Agrodružstvo, sídlo Slavkov u Brna.
Záměr stabilizace majetku i obchodní činnosti vedl k rozhodnutí vytvořit akciovou společnost. Dne 1. 1. 2001 vznikla společnost ACHP Slavkov, a.s. vkladem celého podniku Agrodružstvo.

Současnost

Naše firma provozuje dvě střediska - Slavkov u Brna a Hoštice. Prodej kapalných a pevných minerálních hnojiv tvoří hlavní obchodní činnost podniku, dále vyrábíme suspenzní hnojivo NP 8-24 a N-P-K suspenzní směsi. Provozujeme nákladní automobilovou dopravu, aplikaci kapalných hnojiv moderními postřikovači TERRA-GATOR a ROGATOR, zajišťujeme činnost drážní vlečky. Linka na výrobu pytlovaných hnojiv zajišťuje výrobu hlavních hnojiv z naší nabídky v malospotřebitelském balení. Formou služeb provádíme manipulaci silniční posypové soli pro region jižní Moravy.

Akcionáři firmy jsou zemědělské obchodní společnosti, soukromě hospodařící rolníci a další fyzické osoby.

Oznámení

Oznámení o zřízení koncernu ke stažení zde.