ACHP Slavkov, a.s.

…výživa rostlin

;

Našim zákazníkům nabízíme

Dusíkatá hnojiva

Fosforečná hnojiva

Kombinovaná hnojiva

Draselná hnojiva

Kontakty

ACHP Slavkov, a.s.

U Splavu 1421
684 01 Slavkov u Brna

IČ: 262 34 840
DIČ: CZ 262 34 840

Datová schránka: 22gcj3t

Sekretariát:

Bc. Darina Jachimiaková

+420 739 634 121

jachimiakova@achpslavkov.cz

Fakturace, chata Karlov pod Pradědem:

Soňa Drmolová

+ 420 603 821 783

drmolova@achpslavkov.cz

 

Referent obchodu:

Ing. Michal Klíma

+420 702 217 230

klima@achpslavkov.cz

 

Referent obchodu:

Ing. Jiří Hudeček

+420 608 711 457

hudecek@achpslavkov.cz

 

 

Vedoucí provozu:

Miroslav Drmola

+420 776 665 229

drmola@achpslavkov.cz

 

ACHP Slavkov u Brna

Historie společnosti ACHP Slavkov, a.s.

Historie firmy se začala psát 16. srpna 1972, kdy byla podepsána Smlouva o zřízení Agrochemického podniku společného zemědělského podniku pro specializované služby v rostlinné výrobě se sídlem ve Vyškově. Tuto smlouvu podepsalo celkem 62 JZD a 3 státní statky.

Umístění Agropodniku podniku ve Slavkově u Brna byla zvoleno pro výhodnou možnost zbudování drážní vlečky. Generálním dodavatelem byl ZDSP Bučovice. Výstavba byla zahájena v roce 1973 a ukončena v roce 1976.

Původní název Agrochemický podnik – společný zemědělský podnik pro specializované služby v rostlinné výrobě se sídlem ve Vyškově doznal v letech 1988 a 1989 drobné změny v názvu na Agrochemický podnik, společný podnik Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. V roce 1991 potom na Agropodnik, společný podnik Vyškov ve Slavkově u Brna. V rámci transformace bylo dnem 31. 3. 1993 vytvořeno Agrodružstvo, se sídlem ve Slavkově u Brna.
Záměr stabilizace majetku i obchodní činnosti vedl k rozhodnutí vytvořit akciovou společnost. Dne 1. 1. 2001 vznikla společnost ACHP Slavkov, a.s. vkladem celého podniku Agrodružstvo.

Podnik od počátku činnosti podnikal v oborech výživa a ochrana rostlin. Zajišťoval dodávky hnojiv, pesticidů a jejich aplikaci včetně rozmetání statkových hnojiv. V průběhu sedmdesátých let byly zahájeny práce na výrobní lince vícesložkových kapalných hnojiv. Pouze dva podniky v celé republice – ACHP Slavkov spolu s ACHP Mstětice – byly vybrány k realizaci tohoto záměru. Studii vypracoval Výzkumný ústav anorganické chemie Ústí nad Labem, autorem myšlenky byl Dr. Pavel Škopík. S výstavbou výrobny kapalných hnojiv bylo započato v roce 1978.

V osmdesátých letech byla zbudována pro potřeby leteckých aplikací hnojiv a přípravků na ochranu rostlin polní letiště v k.ú. Medlovice, Chvalkovice, Rousínov, Brankovice, Nížkovice, Rašovice a Bošovice. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let byl podnik rozšířen o středisko v Hošticích u Vyškova. Byla zde vybudována skladovací kapacita na kapalná hnojiva v objemu 3300 t, která plnohodnotně slouží do dnešních dní. V těchto letech provozoval podnik zemědělskou oblastní laboratoř, dispečerské pracoviště zemědělské dopravy a aplikace hnojiv a přípravků na ochranu rostlin.

V devadesátých letech došlo k zastavení činnosti v oboru ochrany rostlin a ke snížení objemu zobchodovaných hnojiv na polovinu předchozí úrovně z důvodů liberalizace trhu se zemědělskou technikou i hnojivy.

V roce 2013 bylo středisko Hoštice rozšířeno o výrobnu kapalného NS hnojiva SAM. Díky rozvoji širokého spektra granulovaných NP a NPK hnojiv, ztratila výrobna kapalných kombinovaných hnojiv ve Slavkově schopnost konkurovat, a proto byl v roce 2015 ukončen její provoz. Na podzim roku 2022 byla celá budova výrobny zbourána.

V současné době je společnost nadále dobře etablována na trhu s hnojivy a stabilně se podílí na uspokojování potřeb zemědělské prvovýroby.

Aktuálně má společnost ACHP Slavkov, a.s. jediného akcionáře a to společnost ROSTĚNICE, a.s..

ACHP Slavkov, a.s.

U Splavu 1421
684 01 Slavkov u Brna